| Hymn szkoły | Kalendarium | Historia patrona |

 

HYMN SZKOLNYSłowa: przy pomocy dyr. Bolesława Krzysztofowicza - uczeń Samochodówki Kazimierz Rynkowski.

Opis: Opis: D:\zss\menu\aktualnosci\2013_01_29.jpg

Pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=xsQec5xh6cw znajduje się hymn naszej szkoły w aranżacji i wykonaniu naszego nauczyciela mgr inż. Lecha Obary. W tle prezentacja ze zdjęciami z historii szkoły.

Z nas każdy gorące ma serce
I każdy podejmie trud nowy.
Wiadomo, los przecież nas złączył
W zakon korbowodowy.
Choć ludziom to dziwne się zdaje.
Że czyste powietrze nam szkodzi,
My
bardziej kochamy spaliny,
Które wdychamy co dzień.


Ref. Bo nasza Samochodówka
Wciąż naprzód prowadzi nas.
Przy zgodnym rytmie silników
Upływa nauki czas.


Dobrze się uczyć chcemy
I dyplom zdobyć też,
Kochana
Samochodówka,
Gdzie ona jest - ty wiesz.


Bo życie jak piękna dziewczyna,
Nie
zawsze się lubi uśmiechać,
Więc drogą najmniejszych oporów
Trzeba przez nie przejechać.
A ci, co do celu chcą kroczyć
I czekać, co przyszłość pokaże,
Niech
skromnie opuszczą swe oczy,
Gdy jadą samochodziarze.


| Hymn szkoły | Kalendarium | Historia patrona |

 

KALENDARIUM

1957

·         utworzenie dwóch klas pierwszych o specjalności eksploatacja i naprawa samochodów w Technikum Gospodarki Komunalnej w Gdańsku

1958

·         powstanie Technikum Samochodowego w Gdańsku, którego dyrektorem zostaje mgr inż. Bolesław Krzysztofowicz

1961

·         przyjęcie do Technikum Samochodowego pierwszych dziewcząt

1962

·         utworzenie Zasadniczej Szkoły Samochodowej

·         utworzenie Technikum Samochodowego 5-letniego dla Pracujących (ostatni absolwenci 1979)

·         utworzenie Technikum Samochodowego 3-letniego dla Pracujących

1966

·         przeniesienie Technikum Samochodowego do nowego budynku przy ul. Elbląskiej 54/64

1967

·         powstanie warsztatów szkolnych

1968

·         nadanie szkole imienia 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte

·         otwarcie internatu (likwidacja w 1995)

1971

·         utworzenie Technikum Samochodowego 3-letniego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

1972

·         utworzenie Policealnego Studium Samochodowego (ostatni absolwenci 1975/76)

·         utworzenie Liceum Zawodowego Nr 3 (ostatni absolwenci 1983/84)

·         objęcie istniejących szkół zbiorczą nazwą Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdańsku

1974

·         zmiana nazwy na Zespół Szkół Samochodowych imienia 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte

1975

·         utworzenie Policealnego Studium Zawodowego dla Pracujących (ostatni absolwenci 1985/86)

1978

·         dyrektorem zostaje mgr Henryk Plata

·         uroczyste obchody jubileuszu XX - lecia szkoły

·         nadanie ZSS odznaczenia "Zasłużony Ziemi Gdańskiej"

·         nadanie szkolnemu szczepowi harcerskiemu imienia patrona szkoły

1981

·         otwarcie strzelnicy

·         nadanie ZSS odznaki "Za Zasługi dla Gdańska"

1984

·         dyrektorem zostaje mgr Tadeusz Jóskowski

1986

·         dyrektorem zostaje mgr inż. Krzysztof Kubicki

·         powstanie Szkolnego Klubu Motorowego

1988

·         ukazał się pierwszy numer gazetki "Klakson"

1991

·         zmiana nazwy Technikum Samochodowego dla Pracujących na Technikum Samochodowe dla Dorosłych

1993

·         drużyna ZSS pod kierunkiem Iwony Długońskiej - Stanisz dociera do finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Filmowej i zajmuje VII miejsce

1995

·         pierwsza edycja Turnieju Wiedzy Samochodowej

1997

·         ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej "Autko"

1998

·         dyrektorem zostaje mgr inż. Anna Dybaczewska

·         powołanie Towarzystwa Przyjaciół Samochodówki

·         I Zjazd Absolwentów

·         nadanie Zespołowi odznaki "Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych"

·         ufundowanie przez młodzież samochodu reprezentacyjno - szkoleniowego COLO

1999

·         oddanie do użytku parkingu szkolnego

2000

·         utworzenie klasy o profilu wojskowym

·         przekazanie Zespołowi nowego sztandaru ufundowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Samochodówki

2001

·         nadanie Zespołowi medalu "Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju"

·         przyjęcie ZSS do Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych

2002

·         utworzenie Liceum Profilowanego

·         utworzenie Technikum Samochodowego 4-letniego

·         przyznanie ZSS Certyfikatu Systemu Jakości ISO Nr 839/1/2002 w zakresie edukacji młodzieży i dorosłych na poziomie szkoły średniej i zasadniczej

·         przyznanie ZSS Certyfikatu IQNet

2003

·         przystąpienie Zespołu do programu Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji

·         udział młodzieży w programie "Z Gdańska do Unii"

2004

·         przyznanie ZSS przez kapitułę Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji 25 certyfikatów (TS-5 i 4 w 7 standardach, TS-3 w 6, LP w 6, ZSS w 6)

2005

·         We Włoszech odbył się finał programu Sokrates – Minerwa Edurobot, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Samochodowych,

·         w ZSS powołano Ośrodek Egzaminacyjny dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych,

·         częściowa wymiana stolarki okiennej.

2006

·         dyrektorem zostaje mgr Mirosław Sreberski,

·         przystąpienie szkoły do projektu Comenius Eurov,

·         rozpoczęcie projektu Life skills.

2007

·         w szkole odbyły się Młodzieżowe Wybory Parlamentarne,

·         spotkanie delegacji z Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch w ramach projektu Sokrates Comenius EUROV,

·         podpisanie przez dyrektora szkoły i dyrektora generalnego Toyota Motor Poland umowy o współpracy w programie Toyota Technical Education,

·         powołanie w ZSS Regionalnego Centrum Szkoleniowego Toyota,

·         ZSS stał się szkołą patronacką Toyoty,

·         remont pracowni samochodowej,

·         termomodernizacja budynku szkoły, wykonanie nowej elewacji.

2008

·         wdrożenie nowego zawodu technik pojazdów samochodowych,

·         remont pokoju nauczycielskiego.

 

 

 

| Hymn szkoły | Kalendarium | Historia patrona |

 

HISTORIA PATRONA SZKOŁY
- 1 BRYGADY PANCERNEJ im. BOHATERÓW WESTERPLATTE   1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte powstała na bazie I pułku czołgów powołanego do życia 14 maja 1943 roku w składzie 1 dywizji piechoty. Dowódcą nowo powstałego pułku został podpułkownik Edmund Wojnowski.
   I pułk czołgów miał być zalążkiem przyszłych polskich wojsk pancernych i zmotoryzowanych. Sprzęt bojowy oraz pozostałe wyposażenie dostarczyli jednostce Rosjanie. W lipcu 1943 r. przekazali 32 czołgi średnie T-34, 7 czołgów lekkich T-70 i 3 samochody pancerne BA64. Ponadto pułk otrzymał 145 pistoletów maszynowych, 2 karabiny maszynowe i 18 rusznic przeciwpancernych. Łączność zapewniały 2 radiostacje (oprócz radiostacji czołgowych); transport kołowy - 74 samochody oraz 4 motocykle. Pułk składał się z dowództwa, sztabu, sekcji polityczno-wychowawczej, sekcji technicznej, kwatermistrzostwa i pododdziałów. Do pododdziałów obsługi należała kompania technicznego zaopatrzenia w składzie 3 plutonów: remontowego, dowozu amunicji i transportowego oraz pułkowa drużyna gospodarcza. Pułk posiadał również punkt pomocy sanitarnej.
Opis: Opis: D:\zss\menu\historia\patron1.jpg   15 lipca 1943 r. żołnierze I pułku czołgów złożyli przysięgę. 19 sierpnia na bazie tegoż pułku powstała 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte, której dowódcą został pułkownik Jan Mierzycan. 22 września czołgi wyruszyły z obozu białoruskiego. Po przemarszu przez Sielce i Staroletewo przybyły na stację kolejową Diwowo, skąd po załadowaniu na podstawione wagony ruszyły na front.
   Pancerniacy brali czynny udział w walkach pod Lenino i pod Studziankami, toczyli też bój pod Jabłonną. Szczególne znaczenie miała stoczona w dniach od 9 do 16 sierpnia 1944 roku bitwa pod Studziankami, gdyż stanowiła jakby chrzest bojowy pierwszych oddziałów pancernych na ziemiach polskich. Żołnierze wykazywali się ogromnym męstwem i walecznością; wielu z nich poległo - w sumie w tej bitwie Brygada straciła 89 ludzi.
   W styczniu 1945 r. 1BP walczyła o wyzwolenie Warszawy, następnie brała udział w wyzwalaniu Bydgoszczy. Kolejnym ciężkim etapem szlaku bojowego Brygady stał się Wał Pomorski. Walki na tym terenie trwały od 9 lutego do 3 marca 1945 r. i przyniosły kolejne ofiary: 101 zabitych, 1 zmarły z ran, 12 zaginionych bez wieści. 23 lutego za zasługi odniesione w czasie wyzwalania Warszawy Brygada otrzymała miano "Warszawskiej".
   
Opis: Opis: Grupa podchorążych szkoły pancernej w Rybińsku (1943 r.) - późniejsi 12 marca wojska 2 Frontu Białoruskiego i polska jednostka pancerna dotarły do obszaru Trójmiasta. O godzinie 17.30 rozpoczęło się przygotowanie artyleryjskie, po którym piechota radziecka, wspierana przez czołgistów, ruszyła do ataku w stronę Wejherowa. Walki trwały przeszło 2 tygodnie. 23 marca zajęto Sopot, 27 marca rozpoczął się szturm na Gdynię, którą zdobyto 28 marca koło południa. Jednocześnie toczyły się walki o Gdańsk. Brały w nich udział batalion fizylierów i pluton czołgów 1 Brygady Pancernej. Żołnierze pod gradem pocisków przedzierali się przez ulice miasta. Jeszcze w czasie walk jeden z polskich żołnierzy, wspinając się po rynnie, zawiesił na frontonie Dworu Artusa sztandar. Wówczas to po raz pierwszy od wielu lat na rynku gdańskim padł rozkaz: :Sztandarowi Rzeczpospolitej - prezentuj broń!".
   30 marca 1945 r. Gdańsk był wolny. Resztki wojsk niemieckich schroniły się na Kępie Oksywskiej, na którą szturm przypuściła 1 Brygada Pancerna. Polskie czołgi wyszły krętą, piaszczystą drogą na wzniesienia Kępy, gdzie toczyły zaciętą kilkudniową walkę. 5 kwietnia, po oswobodzeniu Kępy Oksywskiej, 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte zakończyła swe zadanie bojowe. Związane z tym wydarzeniem uroczystości odbyły się na centralnym placu Gdyni - czołgi Brygady stanęły w szyku, na maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę. Za walki w rejonie Trójmiasta rząd radziecki odznaczył Pancerniaków orderem Czerwonego Sztandaru.
   Podczas całego szlaku bojowego żołnierze 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte odznaczyli się męstwem, odwagą, walecznością oraz ogromną wolą zwycięstwa.


| Hymn szkoły | Kalendarium | Historia patrona |Informacje mi. na podstawie "Monografii Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku 1958-2003" pod redakcją Ewy Magnuckiej i Bożeny Presler